ටෙන්ඩිනයිටිස්

Tendonitis යනු කුමක්ද සහ වඩාත් සුලභ වන්නේ කුමක්ද?

ටෙන්ඩිනිටිස් යනු ඉතා වේදනාකාරී හා කරදරකාරී කණ්ඩරාවන්ගේ තත්වයකි. කණ්ඩරාවන් යනු තන්තුමය ව්‍යුහයන් වන…

publicidad
සෝබිටෝල් අඩංගු ආහාර

සෝබිටෝල් අසාත්මිකතාව, සෝබිටෝල් අඩංගු ආහාර මොනවාද?

ආහාර අසාත්මිකතාවන් අතීතයට වඩා අද අපට හුරුපුරුදුය, මන්ද අසාත්මිකතා ඇති පුද්ගලයින් වැඩි වැඩියෙන් සිටින බැවිනි.

බ ru ක්ස්වාදය

බෲක්ස්වාදයේ ප්රතිවිපාක

Bruxism යනු සාමාන්‍ය ආබාධයක් වන අතර එය එයින් පීඩා විඳින අයගේ සෞඛ්‍යයට බරපතල ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය. මෙම තත්ත්වය,…