මත්පැන් නොමැතිව බීම

ඔබේ විවාහ මංගල්යයේ තිබිය යුතු මද්යසාර නොවන බීම

මධ්‍යසාර නොවන පාන වර්ග එහි ලුණු වටිනා ඕනෑම සාදයක ​​තවත් ප්‍රධාන කොටස් වේ. මොකද අපි හොඳටම දන්න නිසා...

publicidad
විවාහ අමුත්තන්ගේ ලැයිස්තුව

මංගල අමුත්තන්ගේ ලැයිස්තුව: එය සාදා ගන්නේ කෙසේද

ඔබට මංගල අමුත්තන්ගේ ලැයිස්තුවක් සාදා ගන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට අවශ්යද? ඇත්තටම සරලව පෙනෙන දෙයක් සමහර විට එසේ නොවේ...

මනාලියගේ හිස්වැස්ම තෝරා ගන්නේ කෙසේද?

මනාලියන්ගේ හිස් වැස්ම: එය තෝරා ගන්නේ කෙසේද?

ඔබේ මනාලියගේ හිස් වැස්ම තෝරා ගන්නේ කෙසේදැයි ඔබ දන්නවාද? ඔබට එතරම් සංකීර්ණතාවයක් ඇති නොවන පරිදි බොහෝ මෝස්තර ඇති බව පැහැදිලිය. ඒත්…

මංගල සාක්ෂිකරු

මංගල සාක්ෂිකරු: ඔබ දැනගත යුතු යතුරු

ඔබ විවාහ මංගල සාක්ෂිකරුවෙකු ලෙස තෝරාගෙන තිබේ නම්, ඔබට සුබ පැතුම්. මක්නිසාද යත්, යුවළට ඔබව සැබවින්ම පුද්ගලයෙකු ලෙස දැනෙන බැවිනි.

මංගල ස්තුති පත්‍රිකා ලියන ආකාරය

විවාහ සඳහා ස්තුති කාඩ්පත්: ඔබේ අමුත්තන්ට ස්තූතියි කියන්න!

විවාහ මංගල්‍යයක් සඳහා ස්තුති කාඩ්පත් යනු එය පැමිණෙන විට අප හොඳින් සිතා බලා තිබිය යුතු එක් අවස්ථාවකි…