ການເປັນຫມັນແລະການປິ່ນປົວ

ການເປັນຫມັນແລະການປິ່ນປົວທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ມີຢູ່

ການເປັນລູກຍາກແມ່ນໜຶ່ງໃນການບາດເຈັບທາງຈິດໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດທີ່ບຸກຄົນ, ຊາຍ ຫຼືຍິງ, ປາດຖະໜາຢາກມີ…

ສາທາລະນະ
Hydramnios ໃນການຖືພາ

Hydramnios ໃນການຖືພາ, ມັນແມ່ນຫຍັງແລະວິທີການປິ່ນປົວ

ໃນລະຫວ່າງການຖືພາ, ອາການແຊກຊ້ອນຕ່າງໆສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້, ບາງຢ່າງທີ່ອ້າງເຖິງນ້ໍາ amniotic. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ໃຫ້ ...

ຈຸດເດັ່ນຂອງ ໝວດ