Susana Garcia

ຈົບການສຶກສາດ້ານການໂຄສະນາ, ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍມັກທີ່ສຸດແມ່ນການຂຽນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂ້ອຍຍັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈທຸກຢ່າງທີ່ມີຄວາມງາມແລະງາມ, ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍເປັນແຟນຂອງການຕົກແຕ່ງ, ແຟຊັ່ນແລະເຄັດລັບຄວາມງາມ. ຂ້ອຍໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ແລະແນວຄວາມຄິດເພື່ອໃຫ້ມັນເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນອື່ນ.

Susana Garcia ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນເຖິງ 1438 ບົດແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ