Susana godoy

ຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍຍັງນ້ອຍຂ້ອຍເຫັນໄດ້ວ່າສິ່ງຂອງຂ້ອຍແມ່ນການເປັນຄູສອນ. ເພາະສະນັ້ນ, ຂ້ອຍມີລະດັບພາສາອັງກິດ Philology. ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັນຢ່າງສົມບູນກັບຄວາມຢາກຂອງຂ້ອຍ ສຳ ລັບແຟຊັ່ນ, ຄວາມງາມຫຼືເລື່ອງປະຈຸບັນ. ຖ້າພວກເຮົາເພີ່ມເພັງ Rock ເລັກໆນ້ອຍໆໃສ່ທຸກໆຢ່າງນີ້, ພວກເຮົາມີເມນູເຕັມແລ້ວ.

Susana Godoy ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 2553 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ