Susana godoy

Мен кичинекей кезимден баштап менин мугалим болушум керектигин түшүнчүмүн. Демек, англис филологиясы боюнча билимим бар. Менин модага, сулуулукка же учурдагы окуяларга болгон кумарым менен айкалыштыра турган нерсе. Эгерде ушулардын баарына бир аз рок музыкасын кошсок, анда меню толугу менен бар.