ជៀសវាងពងបែកនៅពេលរត់

វិធីជៀសវាងពងបែកនៅលើជើងរបស់អ្នកពេលកំពុងរត់

នៅពេលរត់វាអាចមានរបួសផ្សេងៗហើយដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរៀបចំរាងកាយឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគំនិត ...

publicidad
ទទួលបានស្ត្រីសាច់ដុំ

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានសាច់ដុំប៉ុន្តែដោយមិនត្រូវការទម្ងន់

ប្រហែលជាយើងតែងតែមានគំនិតថាដើម្បីទទួលបានសាច់ដុំយើងត្រូវការទម្ងន់។ បាទ / ចាសវាប្រហែលជាផ្ទុយគ្នាបន្តិច ...

តើត្រូវផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់បណ្តុះបណ្តាលញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា

តើត្រូវផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ហ្វឹកហាត់ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដើម្បីកែលម្អលទ្ធផល

ការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់នៃការបណ្តុះបណ្តាលរបស់អ្នកពីមួយពេលទៅមួយពេលគឺចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលអតិបរមា។ រាងកាយសម្របខ្លួន ...

ចាប់ផ្តើមដំណើរការ

តើអ្នកចង់ចាប់ផ្តើមរត់ទេ? គន្លឹះ ៦ យ៉ាងសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង

ប្រសិនបើអ្នកសំរេចចិត្តចាប់ផ្តើមរត់ដើម្បីពង្រឹងសុខភាពនិងរាងកាយរបស់អ្នកអ្នកបានជ្រើសរើសការហាត់ប្រាណមួយដែលល្អបំផុត ...

សម្រកទម្ងន់នៅផ្ទះ

រំលងដោយមិនគិតពីការសម្រកទម្ងន់នៅផ្ទះ

Cardio គឺជាអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកប្រសិនបើអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺការសម្រកទម្ងន់។ ឥឡូវនេះប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅយ៉ាងខ្លាំង ...

ការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីផ្តាច់ចេញពីការងារទូរគមនាគមន៍

ទម្លាប់បណ្តុះបណ្តាលដើម្បីផ្តាច់ទំនាក់ទំនងពីទូរគមនាគមន៍

ការងារទូរគមនាគមន៍គឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារជាច្រើននិងសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនឱកាសដើម្បីផ្សះផ្សាជីវិត ...