Susana godoy

Txij li thaum kuv tseem me me kuv paub meej tias kuv yam yog ua xibfwb. Li no, Kuv tau kawm tiav lus Askiv Philology. Ib yam dab tsi uas tuaj yeem ua ke nrog kuv txoj kev mob siab rau kev zam, kev zoo nkauj los yog kev ua haujlwm tam sim no. Yog tias peb ntxiv cov nkauj pob zeb me ntxiv rau txhua qhov no, peb twb muaj daim ntawv qhia puv zaub mov.