توئی تورس

در جستجوی بهترین نسخه از خودم ، متوجه شدم که کلید زندگی سالم تعادل است. مخصوصاً وقتی مادر شدم و مجبور شدم خودم را در سبک زندگی خود بازآفرینی کنم. تاب آوری به عنوان مفهوم زندگی ، سازگاری و یادگیری چیزی است که هر روز به من کمک می کند تا در پوست خودم احساس بهتری داشته باشم. من عاشق همه چیزهای دست ساز ، مد و زیبایی هستم که روزمره من را همراهی می کند. نویسندگی اشتیاق من است و برای چند سال حرفه من است. به من بپیوندید و من به شما کمک می کنم تعادل خود را برای لذت بردن از یک زندگی سالم و سالم پیدا کنید.