A yw dietau dadwenwyno yn gweithio mewn gwirionedd?

Deiet cytbwysMae yna lawer o ddeietau ym myd maeth, mae pob un yn benodol i gyflawni nod gwahanol: colli pwysau, cynyddu màs y corff, gwella iechyd cardiofasgwlaidd, neu ddeiet sy'n isel mewn braster neu sodiwm.

Ar y llaw arall, mae dietau dadwenwyno sy'n mwynhau adolygiadau gwych. Maent yn ddelfrydol ar gyfer glanhau'r corff ac maent yn tueddu i fod â llawer o ddilynwyr, gan gynnwys enwogion. 

Cyn dechrau diet, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r amcanion yr ydym am eu cyflawni, ac yn yr achos hwn, mae'n rhaid i ni wybod hefyd y risgiau posibl y gallai'r diet yr ydym am eu cychwyn fod.

Bwyd iachus

Mae yna lawer o ddeietau dadwenwyno, mae rhai wedi'u cynllunio yn seiliedig ar ddiodydd, perlysiau neu eraill yn ymprydio, ac amlyncu dognau bach o lysiau a ffrwythau, yn ogystal â rhai atchwanegiadau.

Mae diet sy'n dadwenwyno'r corff, yn caniatáu ichi ddilyn cynllun trylwyr i golli pwysau yn gyflym, yn helpu i lanhau'r corff o gemegau gwenwynig, ac unrhyw ormodedd.

Pan fyddwn yn siarad am ddadwenwyno'r corff, rydym yn ceisio cael ein corff i ddileu'r tocsinau sydd wedi cronni ar ôl bwyta gormod o fwydydd wedi'u prosesu a'r holl lygryddion amgylcheddol yr ydym wedi gallu eu treulio.

Mae dadwenwyno yn dietio'r cyfan sydd angen i chi ei wybod

Rhaid inni wybod y sgil effeithiau posibl y gallai'r math hwn o ddeiet dadwenwyno eu cael. Rhaid cofio bod y math hwn o ddeiet yn annog bwyta bwydydd naturiolAc cynnwys llawer o ddŵr a llysiau, pethau sy'n dda i'ch iechyd.

Fel llawer o ddeietau fad eraill, gall dietau dadwenwyno gael sgîl-effeithiau niweidiol y mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol ohonynt cyn eu defnyddio.

Astudiaethau a dietau dadwenwyno

Ar hyn o bryd nid oes llawer o astudiaethau sy'n dangos ei effeithiolrwydd, gan fod yna bobl sydd o blaid y math hwn o ddeiet gan eu bod yn dadlau nad yw tocsinau bob amser yn gadael y corff yn naturiol ac angen hwb i helpu i lanhau'r corff.

Mae'r bobl hyn yn arsylwi sut mae'r tocsinau sy'n aros i mewn y systemau treulio, gastroberfeddol a lymffatigyn ogystal ag ar y croen a'r gwallt a gall achosi blinder, cur pen a chyfog.

I'r gwrthwyneb, mae yna bobl sy'n honni bod tocsinau yn cael eu dileu yn naturiol ac nid oes angen dilyn diet trwyadl i'w gyflawni.

Cynsail dietau dadwenwyno

Y syniad sylfaenol y tu ôl i ddeietau dadwenwyno yw rhoi'r gorau i rai mathau o fwydydd a allai gynnwys tocsinau am dymor. Y syniad yw puro a glanhau corff popeth sy'n "ddrwg." Fodd bynnag, y gwir yw bod y corff dynol wedi'i ddylunio gyda'i fecanweithiau dadwenwyno ei hun.

diet cytbwys mewn cwarantin

Sut mae dietau dadwenwyno yn gweithio

Fel y dywedasom, nid yn unig y mae un diet dadwenwyno, maent yn amrywio yn eu plith ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn gofyn am ryw dymor o ymprydio, hynny yw, rhoi'r gorau i fwyta am gwpl o ddiwrnodau ac yna ei gyflwyno'n raddol ac yn raddol rhai mathau o fwydydd yn y diet.

Mae llawer o ddeietau o'r fath yn cynnig dyfrhau colonig neu enema i "lanhau" y colon. Mae dietau eraill yn argymell cymryd atchwanegiadau neu fathau arbennig o de i gynorthwyo ym mhroses puro'r corff.

Gall diet dadwenwyno atal a gwella afiechydon hyd yn oed er mwyn rhoi mwy o egni neu ffocws i bobl. Bydd cael y corff yn dirlawn â bwydydd "gwenwynig" yn ein gwneud yn flinedig, yn araf a gyda chur pen.

Mae'n bwysig cael diet sy'n isel mewn braster ac yn cynnwys llawer o ffibr, a thrwy hynny gynnal diet iachach a darparu mwy o egni i'r rhai sy'n ei ddilyn.

Fodd bynnag, fel y rhagwelwyd o'r blaen, mae diffyg tystiolaeth wyddonol bod y dietau hyn yn helpu'r corff i gael gwared ar docsinau yn gyflymach neu ddileu tocsinau, er nad yw byth yn brifo dilyn diet sy'n caniatáu i'r corff gymryd hoe.

Rhowch sylw i ddeietau dadwenwyno

Mae llawer o bobl yn credu, os ydyn nhw'n mynd ar ddeiet dadwenwyno, y byddan nhw'n colli llawer o bwysau, ond nid yw hyn yn hollol wir ac rhaid ystyried rhai canllawiau er mwyn peidio â mentro, oherwydd os cynhelir dietau caeth iawn, gall y rhain gymryd eu doll.

  • Nid yw dietau dadwenwyno yn addas ar gyfer pobl â chlefydau penodol. Yn yr ystyr hwn, nid yw'n cael ei argymell ar gyfer pobl sy'n dioddef o ddiabetes, clefyd y galon a chyflyrau meddygol cronig eraill. Os ydych chi'n feichiog neu os oes gennych broblemau bwyta, dylech osgoi'r mathau hyn o ddeietau.
  • Gall dietau dadwenwyno ddod yn gaeth. Mae hyn oherwydd bod diffyg bwyd neu weinyddu enema yn creu teimlad gwahanol ac efallai bod llawer o bobl yn ei hoffi. I rai pobl, mae ysgogiad tebyg i'r hyn a deimlir gyda nicotin neu alcohol yn tueddu i gael ei deimlo.
  • Gall atchwanegiadau i ddadwenwyno'r corff gael sgîl-effeithiau. Mae llawer o'r atchwanegiadau a ddefnyddir yn ystod y dietau dadwenwyno hyn yn garthyddion mewn gwirionedd, gan beri i bobl â "jamiau" fynd i'r ystafell ymolchi yn fwy. Gall hyn gael effeithiau iechyd difrifol, oherwydd gall atchwanegiadau carthydd sy'n feddyginiaethau achosi dadhydradiad, anghydbwysedd mwynau a hefyd broblemau yn y system dreulio.
  • Mae dietau dadwenwyno wedi'u cynllunio i gyflawni rhai nodau tymor byr. Gall achosi problemau iechyd eraill, gall ymprydio am gyfnodau hir arafu metaboledd unigolyn. Mae hyn yn ei gwneud hi'n haws adennill pwysau a gollwyd ac yn anoddach colli mwy o bwysau yn y dyfodol.

Deiet dadwenwyno

Bwyta'n iach a bydd eich corff yn gwneud y gweddill

Bwyta mwy o ffrwythau a llysiau yw sylfaen ffordd iach o fyw. Rhaid i chi beidio ag anghofio mynd â nhw, ffrwythau, llysiau a ffibrau tymhorol, yn ogystal ag yfed mwy o ddŵr. Ond hefyd, mae angen i chi sicrhau eich bod chi'n cael yr holl faetholion sydd eu hangen arnoch chi o fwydydd eraill.

Ni ddylai proteinau fod yn brin ychwaith, yn ogystal â fitaminau neu fwynau y mae'n rhaid eu cael o wahanol ffynonellau. Y peth pwysicaf mewn diet iach yw amrywiaeth ac nid gormodedd, oherwydd ni waeth pa mor iach y gall bwyd fod, pe bai'n cael ei gymryd yn ormodol, byddai'n achosi mwy o ddifrod inni.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.