soukromí

Osobní informace

Osobní údaje, které uživatel www.bezzia.com poskytuje při registraci nebo přihlašování k příslušné publikaci, jakož i ty, které byly generovány při procházení www.bezzia.com a při používání produktů / služeb / obsahu / předplatného z www.bezzia. com. Uživatel musí poskytnout přesné informace týkající se jeho osobních údajů a průběžně je aktualizovat. Uživatelé, kteří poskytnou nepravdivé informace, mohou být ze služeb www.bezzia.com vyloučeni.

Účely

Správa a kontrola registrace uživatele na www.bezzia.com a veškerých požadavků, předplatných nebo jiných smluv, které uživatel uzavře na www.bezzia.com, v souladu s podmínkami platnými v každém případě a s těmito zásadami. Správa a kontrola vašich reklamních předvoleb, které musíte uvést při registraci a které můžete kdykoli upravit (viz ARCO). Pokud předvolby označují „ano“, může AB Internet provádět obchodní akce pro naše uživatele (přizpůsobené či nikoli jejich profilu (*)) - elektronickými prostředky nebo ne - na nabízených produktech, službách a obsahu z různých odvětví (**) (1) na tomto webu nebo (2) třetími stranami; celkově.

(*) Analýza potřeb, vkusu a preferencí uživatele navrhnout a nabídnout obsah, produkty a služby. (**) Odvětví: vydavatelství, média, elektronický obchod, sport, námořní, cestování, motorika, hudba, audiovizuální oblast, technologie, domácnost, volný čas, pohostinství, stravování, jídlo a výživa, kosmetika, móda, školení, luxusní výrobky, finanční služby, profesionální služby, produkty nebo služby nabízené supermarkety, hazardní hry a sázení.

ARCO

Uživatelé mohou požádat o přístup a opravit nesprávné osobní údaje a případně požádat o jejich zrušení na poštovní nebo elektronické adresy, které jsou uvedeny v následujícím odstavci, s odkazem „ARCO“ a s jasným uvedením jejich jména a příjmení a prokázání jejich totožnosti. Stejně tak můžete kdykoli vznést námitku proti některému z výše uvedených účelů (tj. Vytvoření uživatelského profilu a / nebo přímé doporučení obchodních akcí) e-mailem na adresu contacto@abinternet.es, úprava mých reklamních předvoleb v mém účtu v za tímto účelem vytvořen odkaz.

Nezletilí

Pokud není jasně uvedeno jinak ve vztahu k produktu, službě nebo obsahu dostupnému na www.bezzia.com: web NENÍ zaměřen na děti mladší 14 let a pokud AB Internet kdykoli podezřívá nebo má důkazy o registraci mladší 14 let let, zruší registraci a zabrání přístupu nebo použití odpovídajících produktů, služeb nebo obsahu uvedenou osobou.