уединение

Лична информация

Лични данни, които потребителят на www.bezzia.com предоставя при регистрация или абониране за въпросната публикация, както и тези, генерирани при разглеждане на www.bezzia.com и чрез използване на продуктите / услугите / съдържанието / абонаментите от www.bezzia. com. Потребителят трябва да предостави точна информация относно своите Лични данни и да ги поддържа актуализирани. Потребителите, които предоставят невярна информация, могат да бъдат изключени от услугите на www.bezzia.com.

Цели

Управление и контрол на регистрацията на потребителя в www.bezzia.com и на всички искания, абонаменти или други договори, които потребителят сключва на www.bezzia.com, в съответствие с условията, приложими за всеки отделен случай и тази политика. Управление и контрол на вашите предпочитания за реклама, които трябва да посочите, когато се регистрирате и които можете да промените по-късно (вижте ARCO). Ако предпочитанията показват „да“, AB Internet може да извършва търговски действия за нашите потребители (персонализирани или не по техния профил (*)) - чрез електронни средства или не - върху предлагани продукти, услуги и съдържание от различни сектори (**) (1) на този уебсайт или (2) от трети страни; във всичко.

(*) Анализ на нуждите, вкусовете и предпочитанията на потребителя да проектира и предлага съдържание, продукти и услуги. (**) Сектори: издателска дейност, медии, електронна търговия, спорт, морски транспорт, пътуване, мотор, музика, аудиовизуална технология, дом, отдих, хотелиерство, кетъринг, храна и хранене, козметика, мода, обучение, луксозни продукти, финансови услуги, професионални услуги, продукти или услуги, предлагани от супермаркети, хазарт и залагания.

ARCO

Потребителите могат да поискат достъп и да коригират неверни Лични данни и, когато е целесъобразно, да поискат тяхното анулиране на пощенските или електронните адреси, които се появяват в следващия параграф, с препратка „ARCO“ и ясно посочвайки своето име и фамилия и доказвайки своята самоличност. По същия начин можете по всяко време да възразите срещу някои от гореспоменатите цели (т.е. създаване на потребителски профил и / или директно препращане на търговски действия) по имейл на contacto@abinternet.es модификацията на моите предпочитания за реклама в моя акаунт в връзка, създадена за тази цел.

Непълнолетни

Освен ако не е ясно посочено друго по отношение на продукт, услуга или съдържание, достъпно на www.bezzia.com: уебсайтът НЕ е насочен към деца под 14-годишна възраст и ако AB Internet подозира или има доказателства по всяко време за регистрация на под 14 години годишна възраст, ще продължи да анулира регистрацията и да предотврати достъпа или използването на съответните продукти, услуги или съдържание от споменатото лице.