Jenny Monge

NginguJenny, ngizifela ngobuhle ngazo zonke izinhlobo zabo. Njengoba ngisemncane ngangibuthanda ubuciko, yingakho ngafunda i-Art History, Restoration and Conservation. Ngiyakuthanda ukuvakasha nokufunda ngamanye amasiko, yingakho ngisebenza njengomqondisi wezivakashi, ngabelana ngolwazi lwami nokufunda nezivakashi. Kodwa ngaphezu komsebenzi wami, nginezinye izinto zokuzilibazisa ezingigcwalisa ngokuphila. Ngithanda imvelo nezilwane, nginamahhashi nezinja engijabulela nazo uhambo olude nezikhathi zokuzijabulisa. Kwesinye isikhathi bangizwisa ubuhlungu bekhanda kodwa bengingeke ngilushintshe uthando abanginika lona nganoma yini. Ngiyayithanda imvelo, kuhlanganisa nemvelo yomuntu, umzimba ungumshini omangalisayo osekuningi esisele ukuwuthola. Nginentshisekelo kukho konke okuhlobene nempilo, inhlalakahle kanye nobuhle, futhi ngihlala nginolwazi lwakamuva ngamathrendi nezindaba zakamuva. Kodwa ngaphezu kwakho konke, ngithanda ukubhala, ukufunda izinto ezintsha, ukudlulisa nokukhuluma ngomlando, ubuciko kanye nelukuluku. Yingakho ngizinikela ekubhaleni ngobuhle, isihloko engizifelayo ngaso nesingivumela ukuthi ngiveze ubuhlakani bami kanye nobuntu bami.