גאַנצע
Sobaos pasiegos

Sobaos pasiegos

וואָס וויל נישט באַגלייטן די קאַווע מיטאָגצייַט מיט עטלעכע פּאַסיאַגאָס סאָבאָוז ווי די וואָס מיר לערנען איר צו ...