UMaria Jose Roldan

Umama, utitshala wemfundo eneemfuno ezizodwa, ingcali yesayikholoji yezemfundo kwaye unomdla wokubhala nokunxibelelana. Umlandeli wokuhombisa kunye nencasa entle, ndihlala ndifunda ngokuqhubekayo ... ndenza ukuthanda kwam kunye nezinto endizithandayo zibe ngumsebenzi wam. Ungandwendwela iwebhusayithi yam yobuqu ukuze uhlale unolwazi ngayo yonke into.