Maria Jose Roldan

NdinguMaría José Roldán, umama ozinikeleyo, umfundisi wezonyango kunye nesazi sesayikholoji semfundo esinothando oluphuphumayo lokubhala nokunxibelelana. Kum, ukuba ngumama kube sesona sipho sikhulu, esindikhuthaza ukuba ndibe ngumntu ongcono yonke imihla yaye kundifundisa izifundo ezixabisekileyo ngothando nokuzinikela. Umsebenzi wam njengotitshala wemfundo ekhethekileyo kunye nengcali yezengqondo yezemfundo iye yandivumela ukuba ndiqonde ukubaluleka kokulungelelanisa ukufunda kwiimfuno zomfundi ngamnye, ndihlala ndikhangela iindlela ezintsha zokuvuselela ukukhula nokukhula kwabo. Ngaphaya koko, ukuthanda kwam ukuhombisa, ubuhle, impilo ... kunye nencasa elungileyo kundikhokelela ekubeni ndihlale ndiphonononga iindlela ezintsha kunye neendlela, ukuguqula ukuthanda kwam kumsebenzi wam. Ndikholelwa ngokuqinileyo kukubaluleka kokuqhubeka nokufunda kunye nokukhula, buqu kunye nomsebenzi, kwaye ndonwabile ukwabelana nawe ngolu hambo.