Susana godoy

Kể từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã rõ ràng rằng nhiệm vụ của tôi là trở thành một giáo viên. Do đó, tôi đã có bằng Ngữ văn Anh. Một thứ có thể kết hợp hoàn hảo với niềm đam mê thời trang, làm đẹp hay những vấn đề thời sự của tôi. Nếu chúng ta thêm một chút nhạc rock vào tất cả những thứ này, chúng ta đã có menu đầy đủ.