Toñy Torres

Tìm kiếm phiên bản tốt nhất của bản thân, tôi phát hiện ra rằng chìa khóa của một cuộc sống lành mạnh là sự cân bằng. Đặc biệt là khi tôi đã trở thành một người mẹ và phải làm mới mình trong lối sống. Khả năng phục hồi như một quan niệm sống, thích nghi và học hỏi là những gì giúp tôi mỗi ngày để cảm thấy tốt hơn trên làn da của chính mình. Tôi đam mê mọi thứ thủ công, thời trang và làm đẹp luôn đồng hành cùng tôi hàng ngày. Viết là niềm đam mê của tôi và trong một số năm, là nghề của tôi. Hãy tham gia cùng tôi và tôi sẽ giúp bạn tìm lại sự cân bằng cho chính mình để tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn và khỏe mạnh.