Susana godoy

ตั้งแต่ฉันยังเล็กฉันชัดเจนว่าสิ่งที่ฉันต้องการคือการเป็นครู ดังนั้นฉันจึงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสาขาภาษาอังกฤษ สิ่งที่สามารถผสมผสานอย่างลงตัวกับความหลงใหลในแฟชั่นความงามหรือเหตุการณ์ปัจจุบันของฉัน หากเราเพิ่มเพลงร็อคลงไปเล็กน้อยเราก็มีเมนูเต็มแล้ว

Susana Godoy ได้เขียนบทความ 2263 บทความตั้งแต่เดือนกันยายน 2015