మరియా జోస్ రోల్డాన్

తల్లి, ప్రత్యేక విద్యా ఉపాధ్యాయుడు, విద్యా మనస్తత్వవేత్త మరియు రచన మరియు కమ్యూనికేషన్ పట్ల మక్కువ. అలంకరణ మరియు మంచి అభిరుచికి అభిమాని, నేను ఎల్లప్పుడూ నిరంతర అభ్యాసంలో ఉంటాను... నా అభిరుచి మరియు అభిరుచులను నా ఉద్యోగంగా చేసుకుంటాను. మీరు ప్రతి విషయాన్ని తాజాగా ఉంచడానికి నా వ్యక్తిగత వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చు.

మరియా జోస్ రోల్డాన్ ఫిబ్రవరి 1584 నుండి 2015 వ్యాసాలు రాశారు