மரியா ஜோஸ் ரோல்டன்

தாய், சிறப்புக் கல்வி ஆசிரியர், மனநோயாளி மற்றும் எழுத்து மற்றும் தகவல்தொடர்பு மீது ஆர்வம் கொண்டவர். அலங்காரம் மற்றும் நல்ல சுவை ஆகியவற்றின் ரசிகர் நான் எப்போதும் தொடர்ச்சியான கற்றலில் இருக்கிறேன் ... என் ஆர்வத்தையும் பொழுதுபோக்கையும், என் வேலையையும் உருவாக்குகிறது. நீங்கள் எனது வருகை தனிப்பட்ட வலைத்தளம் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்க வேண்டும்.

மரியா ஜோஸ் ரோல்டன் பிப்ரவரி 1330 முதல் 2015 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்