integritet

Personlig information

Personuppgifter som användaren av www.bezzia.com tillhandahåller när han registrerar eller prenumererar på publikationen i fråga, liksom de som genereras när de surfar på www.bezzia.com och använder produkter / tjänster / innehåll / prenumerationer från www.bezzia. com Användaren måste tillhandahålla korrekt information om sina personuppgifter och hålla dem uppdaterade. Användare som tillhandahåller falsk information kan uteslutas från tjänsterna på www.bezzia.com.

Syften

Hantering och kontroll av användarens registrering på www.bezzia.com och av alla förfrågningar, prenumerationer eller andra avtal som användaren gör på www.bezzia.com, i enlighet med de villkor och villkor som gäller i varje fall och denna policy. Hantering och kontroll av dina annonspreferenser som du måste ange när du registrerar dig och som du kan ändra när som helst senare (se ARCO). Om inställningarna indikerar "ja" kan AB Internet utföra kommersiella åtgärder för våra användare (anpassade eller inte till deras profil (*)) på elektronisk väg eller inte på produkter, tjänster och innehåll från olika sektorer (**) som erbjuds (1) på denna webbplats, eller (2) av tredje part; i alla.

(*) Analys av användarnas behov, smak och preferenser att utforma och erbjuda innehåll, produkter och tjänster. (**) Sektorer: publicering, media, e-handel, sport, nautiska, resor, motor, musik, audiovisuell, teknik, hem, fritid, gästfrihet, catering, mat och näring, kosmetika, mode, utbildning, lyxprodukter, finansiella tjänster, professionella tjänster, produkter eller tjänster som erbjuds av stormarknader, spel och vadslagning.

ARCO

Användare kan begära åtkomst och korrigera felaktiga personuppgifter och, i förekommande fall, begära att de annulleras till post- eller elektroniska adresser som visas i följande stycke, med referensen "ARCO" och tydligt anger deras namn och efternamn och bevisar sin identitet. På samma sätt kan du när som helst motsätta dig några av de ovannämnda syftena (dvs. skapa en användarprofil och / eller direkt hänvisning av kommersiella åtgärder) via e-post till contacto@abinternet.es modifieringen av mina annonspreferenser i mitt konto i länk upprättad för detta ändamål.

Mindreåriga

Om inte annat tydligt anges i förhållande till en produkt, tjänst eller innehåll som finns tillgängligt på www.bezzia.com: webbplatsen riktar sig INTE till barn under 14 år och om AB Internet misstänker eller har bevis för någon registrering av en under 14 år, kommer att fortsätta att avbryta registreringen och förhindra åtkomst eller användning av motsvarande produkter, tjänster eller innehåll av nämnda person.