Susana Godoy

Kubva ndichiri mudiki ndaiziva kuti chinhu changu chaive chekuve mudzidzisi wemutauro. Saka ndakapedza kudzidza muChirungu Philology. Kuverenga, kunyora uye kufamba ndezvimwe zvezvandinofarira. Ko dai ndisina kunge ndiri mudzidzisi? Pasina kupokana, aizova chiremba wepfungwa. Zvese izvi zvinogona kusanganiswa zvakakwana nechishuwo changu chezvese zvine chekuita nefashoni, runako matipi, shanduko yekutarisa nekuda kwekugadzira uye vhudzi kana nhau dzazvino, pakati pezvimwe misoro. Kana tikarunga zvese izvi nekamumhanzi kadiki kerock, saka tichava nemenu yakakwana uye yakadzikama.