súkromia

Osobné informácie

Osobné údaje, ktoré používateľ www.bezzia.com poskytuje pri registrácii alebo pri prihlásení na odber príslušnej publikácie, ako aj tie, ktoré sa generujú pri prehliadaní www.bezzia.com a pri používaní produktov / služieb / obsahu / predplatného z www. bezzia.com. Používateľ musí poskytnúť presné informácie týkajúce sa jeho osobných údajov a udržiavať ich aktuálne. Používatelia, ktorí poskytnú nepravdivé informácie, môžu byť vylúčení zo služieb www.bezzia.com.

Účely

Správa a kontrola registrácie používateľa na www.bezzia.com a akýchkoľvek požiadaviek, predplatných alebo iných zmlúv, ktoré užívateľ uzavrie na www.bezzia.com, v súlade s príslušnými podmienkami a podmienkami a zásadami. Správa a kontrola vašich reklamných preferencií, ktoré musíte uviesť pri registrácii a ktoré môžete kedykoľvek upraviť (pozri ARCO). Ak predvoľby označujú „áno“, môže spoločnosť AB Internet vykonávať obchodné akcie pre našich používateľov (prispôsobených alebo neprispôsobených ich profilom (*)) elektronickými prostriedkami alebo nie na ponúkaných produktoch, službách a obsahu z rôznych sektorov (**) (1) na tejto webovej stránke alebo (2) tretími stranami; vo všetkom.

(*) Analýza potrieb, chutí a preferencií používateľa pri navrhovaní a ponúkaní obsahu, produktov a služieb. (**) Odvetvia: vydavateľstvo, médiá, elektronický obchod, šport, námorníctvo, cestovanie, motorizácia, hudba, audiovizuálne technológie, domácnosť, voľný čas, pohostinstvá, stravovanie, potraviny a výživa, kozmetika, móda, školenie, luxusné výrobky, financie služby, profesionálne služby, výrobky alebo služby ponúkané v supermarketoch, hazardné hry a stávkovanie.

ARCO

Používatelia môžu požiadať o prístup a opravu nesprávnych osobných údajov, a ak je to vhodné, požiadať o ich zrušenie na poštové alebo elektronické adresy uvedené v nasledujúcom odseku s odkazom „ARCO“ a zreteľným uvedením ich mena a priezviska a preukázania totožnosti. Rovnako môžete kedykoľvek namietať proti niektorému z vyššie uvedených účelov (tj. Vytvoreniu používateľského profilu a / alebo priamemu sprostredkovaniu obchodných akcií) e-mailom na adresu contacto@abinternet.es, úprava mojich reklamných preferencií v mojom účte v odkaz zriadený na tento účel.

Maloletí

Pokiaľ nie je jasne uvedené inak vo vzťahu k produktu, službe alebo obsahu dostupnému na www.bezzia.com: webová stránka NIE JE zameraná na deti do 14 rokov a ak AB Internet kedykoľvek podozrieva alebo má dôkazy o registrácii 14 rokov, pristúpi k zrušeniu registrácie a zabráneniu prístupu alebo použitiu zodpovedajúcich produktov, služieb alebo obsahu uvedenou osobou.