මලබද්ධය

ළමුන් තුළ මල බද්ධයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා උපදෙස් හතරක්

මල බද්ධය ළමුන් තුළ තරමක් පොදු ආහාර ජීර්ණ ගැටලුවකි. ඔබේ බඩවැල් තවමත් පවතින බව මතක තබා ගන්න ...

publicidad

දරුවෙකු නරක් වී ඇත්දැයි පවසන්නේ කෙසේද?

තම දරුවා නරක් වී ඇති බවත් නිසි අධ්‍යාපනය නොලැබෙන බවත් පිළිගැනීමට කිසිම දෙමාපියෙක් කැමති නැත. තොරව…

සම්බාහනය

ළදරුවන් සඳහා සම්බාහනය කිරීමෙන් ලැබෙන වාසි

නිතිපතා ළදරුවෙකුට සම්බාහනය කිරීම ඔබේ සෞඛ්‍යයට බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වේ. සම්බාහනය හැරුණු විට ...