බ ru ක්ස්වාදය

දරුවා බruක්ස්වාදයෙන් පීඩා විඳින්නේ නම් කුමක් කළ යුතුද?

  ඔබේ දරුවා නිදා සිටියදී දත්මිටි කපන බව ඔබ දුටුවා නම්, ඔහු ආබාධයකින් පෙළීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇත ...

ඉංග්‍රීසි දරුවන් තුළ කියවීම

දරුවන්ගෙන් ඕනෑවට වඩා බලාපොරොත්තු වීම හොඳද?

දරුවෙකු ඇති දැඩි කිරීම හා අධ්‍යාපනය ලැබීම පහසු කාර්යයක් නොවන බව සියලු දෙමාපියන් එකඟ වන අතර ...

publicidad
සතුටුයි

දරුවන් තුළ මානසික සෞඛ්‍යයේ වැදගත්කම

චිත්තවේගාත්මක බුද්ධිය සමන්විත වන්නේ කුමක් දැයි දෙමාපියන් ස්වල්ප දෙනෙක් දනිති. මෙම අංගය මුළුමනින්ම සමත් වේ ...