පැට්රික්ජා ග්‍රෙස්

ගීක් ගැහැණු ළමයා ශ්‍රේණි, පොත් සහ බළලුන් කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වයි. තේ වලට ඇබ්බැහි වීම. මම ඉතා ස්පා Spanish ් ized පෝලන්ත ජාතික කාන්තාවක් වන අතර ඇය විලාසිතා වලටද ප්‍රිය කරන අතර ඒ පිළිබඳව නැවුම් හා මුල් දෘෂ්ටිකෝණයක් ගෙන ඒමට මට හැකි යැයි මම සිතමි. අපගේ දුර්ලභත්වය අපව අද්විතීය කරවන අතර අප ඒවායින් ප්‍රයෝජන ගත යුතුය, අපගේ සාර්ථකත්වය හා සතුට සඳහා අපගේ පෞද්ගලිකත්වය යතුරයි.

පැට්‍රික්ජා ග්‍රෙස් 47 ජනවාරි සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත