මාරියා වස්කුවෙස්

අවුරුදු තිහක් වයසැති සහ ඉංජිනේරු ලෝකයට කැප වූ සමහර අධ්‍යයන සමඟ, මගේ කාලය ගත කරන බොහෝ ආශාවන් ඇත. මට එයින් එකක් හැදෑරීමට අවස්ථාව ලැබුණි, සංගීතය; දෙවැන්න නම්, ආහාර පිසීම, මම ස්වයං-ඉගැන්වීමකි. මම මගේ මවගේ බූරුවෙකු ලෙස සේවය කළ බැවින්, මට දැන් ඔබ සමඟ බෙදා ගත හැකි මෙම විනෝදාංශය රසවිඳින්න මතකයි. මම එය කරන්නේ බිල්බාවෝ වෙතින්; මගේ උරහිසට පිටුපසට තැබිය හැකි සෑම ස්ථානයකටම යාමට මම උත්සාහ කළද, මම සැමවිටම මෙහි වාසය කරමි.

මාරියා වස්කස් 2576 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලිපි 2013 ක් ලියා ඇත