සූසානා ගාර්ෂියා

වෙළඳ ප්‍රචාරණය පිළිබඳ උපාධියක් සමඟ, මම වඩාත්ම කැමති දේ ලිවීමයි. එසේම, මම සෞන්දර්යාත්මක හා ප්‍රියමනාප සෑම දෙයකටම ආකර්ෂණය වෙමි, ඒ නිසා මම සැරසිලි, විලාසිතා සහ රූපලාවණ්‍ය උපක්‍රම වලට රසිකයෙක් වෙමි. ඒවා වෙනත් පුද්ගලයින්ට ප්‍රයෝජනවත් වන පරිදි මම ඉඟි සහ අදහස් ලබා දෙමි.

සුසානා ගාර්ෂියා විසින් 1438 අගෝස්තු මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත