මාරියා ජෝස් රෝල්ඩන්

මව, විශේෂ අධ්‍යාපන ගුරුවරිය, මනෝවිශ්ලේෂණය සහ ලිවීම හා සන්නිවේදනය පිළිබඳ දැඩි උනන්දුවක්. සැරසිලි සහ හොඳ රසයේ රසිකයෙක්, මම සැමවිටම අඛණ්ඩ ඉගෙනීමක යෙදී සිටිමි ... මගේ ආශාව සහ විනෝදාංශ මගේ වැඩක් බවට පත් කරමි. ඔබට මගේ සංචාරය කළ හැකිය පුද්ගලික වෙබ් අඩවිය සෑම දෙයක් ගැනම දැනුවත් වීමට.

මාරියා ජෝස් රොල්ඩන් 1361 පෙබරවාරි සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත