سوسانا خدایی

څنګه چې زه لږ وم نو ما څرګنده وه چې زما خبره د ښوونکي وه. لدې امله ، زه په انګلیسي فلولوژی کې لیسانس لرم یو څه چې د فیشن ، ښکلا یا اوسني چارو لپاره زما د لیوالتیا سره په بشپړ ډول یوځای کیدی شي. که موږ پدې ټولو کې یو څه راک میوزیک اضافه کړو ، موږ دمخه بشپړ مینو لرو.