prywatność

Informacje osobiste

Dane osobowe, które użytkownik serwisu www.bezzia.com podaje podczas rejestracji lub subskrybowania danej publikacji, a także te, które są generowane podczas przeglądania www.bezzia.com oraz podczas korzystania z produktów / usług / treści / subskrypcji na www.bezzia. com. Użytkownik musi podać dokładne informacje dotyczące swoich danych osobowych i aktualizować je. Użytkownicy, którzy podają nieprawdziwe informacje, mogą zostać wykluczeni z usług www.bezzia.com.

Cele

Zarządzanie i kontrola rejestracji użytkownika na www.bezzia.com oraz wszelkich żądań, subskrypcji lub innych umów, które użytkownik zawiera na www.bezzia.com, zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie w każdym przypadku i niniejszą polityką. Zarządzanie i kontrola Twoich preferencji reklamowych, które musisz podać podczas rejestracji i które możesz zmienić w dowolnym późniejszym czasie (patrz ARCO). Jeżeli w preferencjach zaznaczono „tak”, AB Internet może prowadzić działania komercyjne na rzecz naszych użytkowników (spersonalizowane lub nie do ich profilu (*)) - drogą elektroniczną lub nie - na oferowanych produktach, usługach i treściach z różnych sektorów (**) (1) na tej stronie lub (2) przez osoby trzecie; we wszystkim.

(*) Analiza potrzeb, gustów i preferencji użytkownika w zakresie projektowania i oferowania treści, produktów i usług. (**) Sektory: wydawniczy, medialny, e-commerce, sport, żeglarstwo, podróże, motoryzacja, muzyka, audiowizualny, technologiczny, dom, wypoczynek, hotelarstwo, gastronomia, żywność i żywienie, kosmetyki, moda, szkolenia, produkty luksusowe, finanse usługi, usługi profesjonalne, produkty lub usługi oferowane przez supermarkety, gry hazardowe i zakłady bukmacherskie.

ARCO

Użytkownicy mogą żądać dostępu i poprawiania nieprawidłowych Danych Osobowych oraz, w stosownych przypadkach, żądać ich usunięcia na adresy pocztowe lub elektroniczne podane w następnym akapicie, z adnotacją „ARCO” i wyraźnie wskazując swoje imię i nazwisko oraz potwierdzając ich tożsamość. Podobnie, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się niektórym z wyżej wymienionych celów (tj. Stworzeniu profilu użytkownika i / lub bezpośredniego skierowania działań handlowych), wysyłając e-mail na adres contacto@abinternet.es modyfikację moich preferencji reklamowych na moim koncie w utworzony w tym celu link.

Nieletni

O ile wyraźnie nie określono inaczej w odniesieniu do produktu, usługi lub treści dostępnych na www.bezzia.com: witryna NIE jest skierowana do dzieci poniżej 14 roku życia oraz jeśli AB Internet podejrzewa lub ma dowody rejestracji osób poniżej 14 roku życia lat, przystąpi do anulowania rejestracji i uniemożliwi dostęp lub korzystanie z odpowiednich produktów, usług lub treści przez tę osobę.