सुसाना Godoy

म सानो भएकोले म स्पष्ट थिएँ कि मेरो कुरा एक शिक्षक हुनुपर्ने थियो। यसैले, म अंग्रेजी फिलोलजी मा एक डिग्री छ। केहि चीज जुन मेरो फेसन, सौन्दर्य वा हालको मामिलाहरूको लागि मेरो उत्कटतासँग पूर्ण रूपमा संयोजन गर्न सकिन्छ। यदि हामी यी सबैमा थोरै रक संगीत थप्छौं भने, हामीसँग पहिले नै पूर्ण मेनू छ।

सुसाना गोडॉयले सेप्टेम्बर २०१ 2388 देखि १2015१ articles लेख लेखेका छन्