Susana Garcia

विज्ञापनमा स्नातक, मलाई सबैभन्दा मन पर्ने कुरा लेख्नु हो। थप रूपमा, म सबै चीजसँग आकर्षित छु जुन सौन्दर्य रूपमा मनमोहक र सुन्दर छ, त्यसैले म सजावट, फेशन र सौन्दर्य ट्रिक्सको प्रशंसक हुँ। म अन्य मानिसहरूलाई उपयोगी बनाउन म सुझावहरू र विचारहरू प्रदान गर्दछु।

सुसाना गार्सिया अगस्त २०१ 1438 देखि १,2015 लेख लेख्छिन्