сурталчилгаа
Gingham шалгах хувцас

Vichy дөрвөлжин бүхий 9 хувцас нь загварлаг хувцаслалтыг бий болгоно

Даваа гарагт бид одоогийн чиг хандлагын талаар ярьж байсан: вичигийн дөрвөлжин. Бидэнтэй хуваалцсан шиг даруухан гарал үүсэлтэй хэвлэмэл материал