എന്തുകൊണ്ടാണ് ദമ്പതികൾക്കുള്ളിൽ അകൽച്ച സൃഷ്ടിക്കുന്നത്

വിരസമായ ദമ്പതികൾ

എല്ലാ ദിവസവും സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത ദമ്പതികളുടെ ബന്ധം അകലുന്നില്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. ഇത് അനുയോജ്യമാണെങ്കിലും, ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ദമ്പതികൾ വൈകാരിക തലത്തിൽ വേർപിരിയാൻ ഇടയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള അകൽച്ചയാണ് പല ദമ്പതികളുടെയും വേർപിരിയലിന് കാരണമാകുന്നത്.

അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശദമായി ദമ്പതികളിൽ ഒരു നിശ്ചിത അകലം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര അത്തരമൊരു പ്രശ്നം മാറ്റാൻ എന്തുചെയ്യണം.

കുറഞ്ഞ നിലവാരമുള്ള സമയം

സാധാരണയായി കക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇത് ദമ്പതികൾക്കുള്ളിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയക്കുറവാണ്. ജോലിയും വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളും വളരെ വലുതായ സമയങ്ങളുണ്ട്, ദമ്പതികൾ എന്ന നിലയിലുള്ള സമയം ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്ന എല്ലാ മോശം കാര്യങ്ങളുമായി ഏതാണ്ട് നിലവിലില്ല. സമയക്കുറവ് ദമ്പതികളെ ക്രമേണ വേർപെടുത്തുന്നു, സ്നേഹത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രകടനങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇല്ല. ഇത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കക്ഷികൾ പ്രാഥമികമായി ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഗുണനിലവാരമുള്ള ബന്ധത്തിന് കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

പതിവ്, കംഫർട്ട് സോൺ

ബന്ധത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യാത്ത ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ പല ദമ്പതികളും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദിനചര്യ സ്നേഹത്തിന്റെയും വാത്സല്യത്തിന്റെയും അടയാളങ്ങളുടെ അഭാവത്തിന് കാരണമാകുന്നു, ഇത് ദമ്പതികളുടെ വൈകാരിക അകലത്തിന് കാരണമാകുന്നു. സംരംഭം പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട സ്നേഹം ഇല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ ദിനചര്യയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും രക്ഷപ്പെടുകയും ബന്ധത്തിന് നല്ല നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന സംയുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും വേണം.

തുടർച്ചയായ വഴക്കുകൾ

ഇന്നത്തെ ഭൂരിഭാഗം ദമ്പതികളിലും തർക്കങ്ങളും വഴക്കുകളും സാധാരണമാണ്. അവസാനം പരസ്പര ഉടമ്പടിയിൽ എത്തിയാൽ ദമ്പതികളുമായി തർക്കിക്കാൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഇത്തരം വഴക്കുകൾ പതിവാകുകയും ദിവസത്തിലെ എല്ലാ മണിക്കൂറിലും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. വഴക്കുകൾ കൂടുമ്പോൾ വൈകാരിക അകലം കൂടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധത്തിൽ, വഴക്കുകൾ ക്രിയാത്മകമായിരിക്കണം, അതുവഴി സ്വാധീനമുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും.

പൊതുവായ-ദമ്പതികൾ-പ്രശ്നങ്ങൾ

അസൂയ അങ്ങേയറ്റം കൊണ്ടുപോയി

ദമ്പതികളിൽ അസൂയയുടെ അസ്തിത്വം അത് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അരക്ഷിതാവസ്ഥയും വിശ്വാസമില്ലായ്മയും ഉണ്ട്. അസൂയ അധികമുണ്ടെങ്കിൽ, ദമ്പതികൾ ക്രമേണ ദുർബലമാവുകയും കക്ഷികൾക്കിടയിൽ വലിയ അകലം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കക്ഷികളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ദമ്പതികൾക്കുള്ളിലെ വിശ്വാസം പ്രധാനമാണ്.

പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ അഭാവം

ദമ്പതികളുടെ ബന്ധത്തിൽ പൊതുവായ പദ്ധതികളോ ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിലവിലില്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ബന്ധത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യാത്ത സംഘർഷങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര നടക്കുന്നു. ദമ്പതികൾ രണ്ട് കാര്യമാണ്, ഇത് ദമ്പതികളുടെ ക്ഷേമത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിനാൽ, ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കാത്തതും ഒരുതരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളുമില്ലാത്തതുമായ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, പാർട്ടികളുടെ വൈകാരിക അകലത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു തടസ്സം ക്രമേണ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.

ചുരുക്കത്തിൽ, ഒരു നിശ്ചിത ദമ്പതികൾ ക്രമേണ അകന്നുപോകുകയാണെങ്കിൽ, അത് എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത്തരമൊരു പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്, കക്ഷികൾക്കിടയിൽ നല്ല ആശയവിനിമയം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അത്തരമൊരു വൈരുദ്ധ്യം പരിഹരിക്കാൻ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സന്നദ്ധതയുണ്ട്. രണ്ട് കക്ഷികളുടെയും ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു വൈകാരിക അടുപ്പം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത്തരം അടുപ്പം നടന്നില്ലെങ്കിൽ, അകലം വർദ്ധിക്കുന്നതും ബന്ധം ഗുരുതരമായ അപകടത്തിലാകുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ്.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.