Заштита на податоци

Лични податоци

Лични податоци што корисникот на www.bezzia.com ги обезбедува при регистрирање или претплаќање на предметната публикација, како и оние генерирани при прелистување на www.bezzia.com и со користење на производи / услуги / содржина / претплати од www.bezzia. ком. Корисникот мора да обезбеди точни информации во врска со нивните лични податоци и да ги ажурира. Корисниците кои даваат лажни информации може да бидат исклучени од услугите на www.bezzia.com.

Намени

Управување и контрола на регистрацијата на корисникот на www.bezzia.com и на сите барања, претплати или други договори што корисникот ги прави на www.bezzia.com, во согласност со условите и правилата што се применуваат во секој случај и оваа политика. Управување и контрола на вашите параметри за рекламирање што мора да ги наведете кога се регистрирате и кои може да ги измените во кое било подоцна време (видете ARCO) Ако преференциите означуваат „да“, АБ Интернет може да изврши комерцијални активности за нашите корисници (персонализирани или не на нивниот профил (*)) - преку електронски средства или не - на понудени производи, услуги и содржина од различни сектори (**) (1) на оваа веб-страница или (2) од трети лица; во сите

(*) Анализа на потребите, вкусовите и преференциите на корисникот да дизајнира и понуди содржина, производи и услуги. (**) Сектори: издаваштво, медиуми, е-трговија, спорт, наутика, патување, мотор, музика, аудиовизуелна, технологија, дом, слободно време, угостителство, угостителство, храна и исхрана, козметика, мода, обука, луксузни производи, финансиски услуги, професионални услуги, производи или услуги што ги нудат супермаркети, коцкање и обложување.

ARCO

Корисниците можат да побараат пристап и да ги исправат неточните лични податоци и, кога е соодветно, да побараат нивно откажување на поштенските или електронските адреси што се појавуваат во следниот став, со назнака „ARCO“ и јасно да ги наведе нивното име и презиме и да го докаже нивниот идентитет. Исто така, може во секое време да се спротивстави на некои од гореспоменатите цели (т.е. креирање на кориснички профил и / или директно упатување на комерцијални активности) преку е-пошта на contacto@abinternet.es измената на моите преференции за рекламирање во мојата сметка врска воспоставена за оваа намена.

Малолетници

Освен ако не е поинаку наведено јасно во врска со производ, услуга или содржина достапна на www.bezzia.com: веб-страницата НЕ е насочена кон деца под 14-годишна возраст и доколку АБ Интернет се сомнева или има докази во кое било време за регистрација на под 14-годишна возраст, ќе продолжи да ја откажува регистрацијата и да спречи пристап или употреба на соодветните производи, услуги или содржина од страна на наведената личност.