Тони Торрес

Өзүмдүн эң мыкты вариантымды издеп, ден-соолуктуу жашоонун ачкычы тең салмактуулук экендигин билдим. Айрыкча, мен эне болуп, өзүмдү жашоомдо кайрадан жаратууга аргасыз болгондо. Туруктуулук, адаптациялоо жана үйрөнүү түшүнүгү катары күн сайын өзүмдүн теримде өзүмдү жакшы сезүүгө жардам берет. Менин колумдан жасалган, мода жана сулуулук күндөн-күнгө мени коштоп жүрөт. Жазуучулук менин кумарым жана бир нече жылдан бери менин кесибим. Мага кошулуңуз, мен сизге толук жана ден-соолукта жашоо үчүн өз балансты табууга жардам берем.

Тони Торрес 501-жылдын май айынан бери 2021 макала жазган