Health ದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ?

ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ

ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದು ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೌತಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವೂ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಮುಖತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದ ಸಮತೋಲನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂದರೇನು

WHO ಇದನ್ನು ಬಹುಶಿಸ್ತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ದೈಹಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಅವರ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು. ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಔಷಧ, ಪರಿಸರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು, ಇತರ ಹಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

Health ದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಕೆಲಸವು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಕೆಲಸದ ದಕ್ಷತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಇತರ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

  • ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ.
  • ಅಪಾಯದ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ.
  • ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.
  • ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಗುರಿಗಳು

ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಅವರು ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉದ್ದೇಶಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ:

-ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.
- ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ.
- ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.
- ಕೆಲಸದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ, ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರನ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ.

ಈ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ. ಸಂವಹನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ವಿಭಾಗವೂ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.