ಮಗು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು

ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ನೀವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ದಿನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರೌ ul ಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪೋಷಕರು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಮಗು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು

ಮಗು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಹಲವಾರು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ:

 • ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು 3 ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಮಗುವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಹಾಳಾದ ಮಗು ಎಂದು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಹಾಳಾದ ಮಗು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವದನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹುಚ್ಚಾಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅವನನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಥವಾ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯು ಮಗು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಅವನು ಇತರರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗೌರವದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ.
 • ಮಗು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೋಷಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಅವಿಧೇಯಗೊಳಿಸುವುದು ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ಬಯಸಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಹಾಳಾದ ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು

ಪೋಷಕರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೆಯದು, ತಮ್ಮ ಮಗು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ:

 • ಹೇರಿದ ರೂ ms ಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ದೃ firm ವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಚಿಕ್ಕವನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಚಿಕ್ಕವನು ow ಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
 • ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.
 • ಮಗು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿನಂದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಪೋಷಕರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಭಿನ್ನ ರೂ ms ಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮಗುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಸುಲಭ ಅಥವಾ ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ದೃ ly ವಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.