ម៉ារីយ៉ា Jose Roldan

ម្តាយ, គ្រូអប់រំពិសេស, psychopedagogue និងងប់ងល់នឹងការសរសេរនិងការប្រាស្រ័យទាក់ទង។ អ្នកគាំទ្រនៃការតុបតែងនិងរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្ញុំតែងតែរៀនឥតឈប់ឈរ ... ធ្វើឱ្យចំណង់ចំណូលចិត្តនិងចំណូលចិត្តការងាររបស់ខ្ញុំ។ អ្នកអាចទស្សនារបស់ខ្ញុំ គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីឱ្យដឹងអំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាង។

ម៉ារីយ៉ាចូសរ៉ូឡែនបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១.២២៤ ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៥