រ៉ូសាហឺរេរ៉ូ

ភ្នាក់ងារនាំចូលគ្រឿងសង្ហារឹមស្កេនឌីណាវីទូទាំងប្រទេស។ អ្នកទិញឥវ៉ាន់ផ្ទាល់ខ្លួនធ្នូដែលមានបទពិសោធជាង ១០ ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យលក់រាយក្នុងវិស័យរចនាម៉ូដសិល្បៈនិងគ្រឿងបន្លាស់។ និងជាអ្នកតុបតែងនៅក្នុងស្ទូឌីយោស្ថាបត្យកម្ម។ អ្នកគាំទ្រដាច់ខាតនៃវិន័យសាភ័ណភ្ពណាមួយ!

រ៉ូសាហឺរេរ៉ូបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣៦ ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១៣