pab heidemeyer

Kuv yog Paula, txawm tias kuv tsis mloog kuv lub npe hais hauv Pau. Kuv kawm cov kev sib txuas lus vis dis aus thiab kuv pib npaj ua ib txog kev mus rau lub neej tom ntej. Nruab nrab ntawm cov xov tooj cua, this vis thiab cov tuam txhab tsim khoom me me Kuv tawm qhov sib txawv hauv kuv cov txheej txheem los qhia rau koj nrog qhov nthuav tshaj plaws uas kuv pom raws txoj hauv kev no.

Pau Heidemeyer tau sau 783 tsab xov xwm txij lub Kaum Hlis 2013