Marta Crespo: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?

Nyob zoo! Kuv yog Marta, tus kws tshaj lij thiab nyiam cov menyuam yaus. Kuv ua cov vis dis aus txog cov khoom ua si uas cov menyuam me hauv tsev nyiam qhov ntau tshaj plaws. Ntxiv rau kev lom zem rau lawv, lawv yuav tau txais kev paub uas yuav pab lawv hauv lawv txoj kev kawm thiab kev sib raug zoo, kawm cuam tshuam nrog lawv tsev neeg thiab lawv ib puag ncig kom noj qab nyob zoo thiab zoo siab.