Maria José Roldan

Mem, learaar spesjaal ûnderwiis, edukatyf psycholooch en hertstochtlik oer skriuwen en kommunikaasje. Fan fan dekoraasje en goede smaak, ik bin altyd oan it learen ... meitsje myn passy en hobby's myn wurk. Jo kinne myn persoanlike webside besykje om op 'e hichte te bliuwen fan alles.