کارمن گیلن

دانشجوی روانشناسی ، ناظر آموزشی و با سرگرمی های متعدد. یکی از علاقه های من نوشتن است و دیگری تماشای فیلم و خواندن همه چیزهای مربوط به زیبایی ، آرایش ، روند ، لوازم آرایشی و غیره ... بنابراین این مکان عالی است ، زیرا می توانم آنچه را دوست دارم آزاد کنم و هر دو سرگرمی را مخلوط کنم. امیدوارم بتوانم آنچه را که درباره این موضوع می دانم با شما در میان بگذارم و شما نیز با نظرات خود به من در ادامه یادگیری در مورد این موضوع کمک کنید. با تشکر برای خواندن Bezzia.

کارمن گیلن از دسامبر 343 تاکنون 2013 مقاله نوشته است