ماریا خوزه رولدان

مادر ، معلم آموزش ویژه ، روانشناس و علاقه مند به نوشتن و برقراری ارتباط. من که از طرفداران تزئین و خوش ذوق بودن هستم ، همیشه در حال یادگیری مداوم هستم ... و علاقه و سرگرمی هایم را کار خود می کنم. شما می توانید از من دیدن کنید وب سایت شخصی تا از همه چیز آگاه باشد.

ماریا خوزه رولدان از فوریه 1360 تاکنون 2015 مقاله نوشته است