سوزانا گودوی

از زمان كوچكی فكر می كردم كه كارم معلمی است. از این رو ، من یک مدرک فلسفه انگلیسی دارم. چیزی که کاملاً می تواند با علاقه من به مد ، زیبایی یا امور جاری ترکیب شود. اگر به همه اینها کمی موسیقی راک اضافه کنیم ، در حال حاضر منوی کامل را داریم.

سوزانا گدوی از سپتامبر 2011 تاکنون 2015 مقاله نوشته است