سوزانا گارسیا

با مدرک تبلیغات ، آنچه را که بیشتر دوست دارم نوشتن است. علاوه بر این ، همه چیزهایی که از نظر زیبایی شناسی زیبا و زیبا باشند من را جذب می کنند ، به همین دلیل طرفدار ترفندهای دکوراسیون ، مد و زیبایی هستم. من نکاتی و ایده هایی ارائه می دهم تا آنها را برای افراد دیگر مفید کند.