μυστικότητα

Προσωπικές πληροφορίες

Προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης του www.bezzia.com κατά την εγγραφή ή εγγραφή στην εν λόγω δημοσίευση, καθώς και εκείνα που δημιουργούνται κατά την περιήγηση στο www.bezzia.com και χρησιμοποιώντας τα προϊόντα / υπηρεσίες / περιεχόμενο / συνδρομές από το www.bezzia. com. Ο χρήστης πρέπει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά του Δεδομένα και να τους ενημερώνει. Οι χρήστες που παρέχουν ψευδείς πληροφορίες ενδέχεται να αποκλειστούν από τις υπηρεσίες του www.bezzia.com.

Σκοποί

Διαχείριση και έλεγχος της εγγραφής του χρήστη στη διεύθυνση www.bezzia.com και τυχόν αιτημάτων, συνδρομών ή άλλων συμβάσεων που ο χρήστης συνάπτει στη διεύθυνση www.bezzia.com, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε κάθε περίπτωση και την παρούσα πολιτική. Διαχείριση και έλεγχος των διαφημιστικών σας προτιμήσεων που πρέπει να υποδείξετε κατά την εγγραφή σας και ότι μπορείτε να τροποποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή αργότερα (βλ. ARCO). Εάν οι προτιμήσεις δηλώνουν "ναι", το AB Internet μπορεί να εκτελεί εμπορικές ενέργειες για τους χρήστες μας (εξατομικευμένες ή όχι στο προφίλ τους (*)) - με ηλεκτρονικά μέσα ή όχι - σε προϊόντα, υπηρεσίες και περιεχόμενο από διαφορετικούς τομείς (**) που προσφέρονται (1) σε αυτόν τον ιστότοπο ή (2) από τρίτους · σε όλα.

(*) Ανάλυση των αναγκών, των προτιμήσεων και των προτιμήσεων του χρήστη για το σχεδιασμό και την προσφορά περιεχομένου, προϊόντων και υπηρεσιών. (**) Τομείς: εκδόσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικό εμπόριο, αθλητικά, ναυτικά, ταξίδια, κινητήρες, μουσική, οπτικοακουστικά μέσα, τεχνολογία, σπίτι, ελεύθερος χρόνος, φιλοξενία, τροφοδοσία, φαγητό και διατροφή, καλλυντικά, μόδα, εκπαίδευση, προϊόντα πολυτελείας, οικονομικά υπηρεσίες, επαγγελματικές υπηρεσίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από σούπερ μάρκετ, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.

ARCO

Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση και διόρθωση λανθασμένων Προσωπικών Δεδομένων και, κατά περίπτωση, να ζητήσουν την ακύρωσή τους στις ταχυδρομικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις που εμφανίζονται στην επόμενη παράγραφο, με την ένδειξη "ARCO" και να αναφέρουν σαφώς το όνομα και το επώνυμό τους και να αποδείξουν την ταυτότητά τους. Ομοίως, ενδέχεται να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε ορισμένους από τους προαναφερθέντες σκοπούς (δηλ. Δημιουργία προφίλ χρήστη ή / και άμεση παραπομπή εμπορικών ενεργειών) μέσω email στη διεύθυνση contacto@abinternet.es την τροποποίηση των διαφημιστικών μου προτιμήσεων στον λογαριασμό μου στο δημιουργήθηκε σύνδεσμος για το σκοπό αυτό.

Ανήλικοι

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε σχέση με ένα προϊόν, υπηρεσία ή περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στο www.bezzia.com: ο ιστότοπος ΔΕΝ απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 14 ετών και εάν η AB Internet υποψιάζεται ή έχει αποδεικτικά στοιχεία οποτεδήποτε εγγραφής 14 ετών, θα προχωρήσει στην ακύρωση της εγγραφής και θα αποτρέψει την πρόσβαση ή τη χρήση των αντίστοιχων προϊόντων, υπηρεσιών ή περιεχομένου από το εν λόγω άτομο.