10 hanfod harddwch yn fy mag ymolchi

Dyma'r 10 hanfod harddwch yn fy mag ymolchi yr wyf wedi'u dewis. Nid yw wedi bod yn hawdd, ond gallaf eich sicrhau fy mod bob amser yn ailadrodd gyda'r 10 hyn.

Gwallt iach heb siampŵ

Sut i olchi'ch gwallt heb siampŵ

Mae golchi'ch gwallt heb siampŵ bellach yn bosibl. Peidiwch â cholli'r meddyginiaethau naturiol yr ydym yn eu cynnig ichi heddiw. Felly, ni fydd croen eich pen yn cael ei niweidio

Lliwiau croen-gyfeillgar

Yn yr erthygl hon rydym yn dadansoddi llifynnau gyda chydrannau sy'n niweidiol i'n gwallt yn ogystal â rhoi rhai dewisiadau eraill i chi yn lle llifyn confensiynol.

Syniadau wedi'u casglu'n lled

Syndod y partïon hyn gyda'r lled-gasglwyd syml

Os nad ydych chi'n dal i wybod gyda pha steil gwallt rydych chi'n mynd i synnu'ch gwesteion, peidiwch â cholli'r rhai rydyn ni'n eu dangos i chi heddiw. Lled-gasglu syml ar eich cyfer chi yn unig.

Ewinedd arddull marmor

Sut i greu triniaeth dwylo marmor

Os ydych chi'n hoff o drin dwylo gwreiddiol a chain, peidiwch â cholli'r triniaeth dwylo marmor. Heb amheuaeth, syniad syml a gyda gorffeniad moethus.

Pyramid Maslow

Beth yw pyramid Maslow

Nid yw pawb yn gwybod am byramid Maslow, ond roedd yn ddatblygiad arloesol i fyd seicoleg. Onid ydych chi'n gwybod beth yw pwrpas hwn? Darganfyddwch

Gwallt Affro: Gofal a chyngor

Yn yr erthygl hon ar harddwch rydyn ni'n dod â rhai awgrymiadau i chi ar sut i ofalu am eich gwallt afro a'i gyflyru. Chi sydd i benderfynu cael gwallt hardd.

Darganfyddwch lipsticks newydd Kiko Milano

Yn yr erthygl hon rydym yn cyflwyno'r ystod newydd o lipsticks y mae cwmni Kiko Milano wedi'u lansio ar y farchnad. Mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n hoffi gorffeniad lled-matte.

sythu Brasil

Sythu Brasil

Mae sythu Brasil yn opsiwn y mae llawer o ferched - a rhai dynion - yn dewis cael gwallt syth a hardd am gyfnod hirach. Ydych chi'n gwybod sut i wneud hynny?

Colur llygaid Calan Gaeaf

Syniadau colur llygaid ar gyfer Calan Gaeaf

Os ydych chi am wneud eich llygaid mewn ffordd arbennig ar Galan Gaeaf, peidiwch â cholli'r syniadau hyn fel y gallwch chi gael eich ysbrydoli a dod o hyd i'r un yr ydych chi'n ei hoffi fwyaf.

peswch-fenyw-orchudd

Meddyginiaethau peswch cartref

Peidiwch â cholli allan ar ein meddyginiaethau cartref ar gyfer peswch gyda'r triciau hyn gan nain i helpu'ch gwddf yn yr eiliadau hynny o lid. Stopiwch besychu.

Trefn harddwch menywod Japan

Mae harddwch menywod o Japan y tu hwnt i amheuaeth, a dyma ychydig o driciau harddwch y maent bob amser yn berffaith â nhw.

Colur cwympo

Tueddiadau colur cwympo

Mae tueddiadau colur yr hydref yn dweud wrthym fod gwefusau tywyll, arlliwiau matte a noethlymun yn cael eu gwisgo, ond mae llawer mwy.

Diweddariadau priodasol clasurol

6 diweddariad priodasol clasurol a chain

Heddiw rydyn ni'n dangos i chi yn Bezzia chwe steil gwallt priodas clasurol a chain. Chwech wedi'u casglu'n isel, heb unrhyw affeithiwr, nad ydyn nhw'n mynd allan o arddull.

Sut i wneud cais goleuach

Mae rhoi golau i'n hwyneb pan rydyn ni'n gwisgo colur yn hanfodol, felly heddiw rydw i eisiau rhoi rhai canllawiau sylfaenol i chi ar sut ...

Gwallt mân

Sut i gryfhau gwallt mân a brau

Darganfyddwch sut i gryfhau gwallt mân gyda'r meddyginiaethau hyn. Byddwn yn ymosod ar y broblem yn allanol ac yn fewnol. Rhowch nhw ar waith!

melyn platinwm

Ydych chi'n meiddio gyda blonde platinwm?

Mae yna lawer o enwogion sydd wedi ildio i blonde platinwm. Fodd bynnag, nid yw'n lliw hawdd, mae angen llawer o waith cynnal a chadw arno. Rydyn ni'n dangos yr allweddi i chi.

Cuddio gwallt bach

Awgrymiadau i guddio'r gwallt bach

Os nad oes gennych lawer o wallt ac eisiau ei guddio â thoriadau neu steiliau gwallt syml, peidiwch â cholli popeth sy'n dilyn. Mwynhewch ychydig o gyfaint yn eich gwallt.

Sut i gael lliw haul da

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych sut i gael lliw haul da trwy ddilyn ychydig o gamau cyn dod i gysylltiad â'r haul a byddwn yn dweud rhai chwilfrydedd wrthych.

Gwefusau matte Burgundy

Sut i gael gwefusau matte perffaith

Ydych chi am gael gwefusau matte perffaith? Felly peidiwch â cholli'r awgrymiadau hyn, yn ogystal â'r llofnodion a'r lliwiau gorau i ddewis ohonynt.

Priodweddau a buddion olew Neem

Mae olew Neem yn olew ychydig yn hysbys o darddiad Indiaidd, y gellir ei ddefnyddio mewn llawer o driniaethau harddwch o ddydd i ddydd.

tatŵs rhywiol i ferched

Tatŵs merch sexy

Mae tatŵs yn dod yn fwy a mwy ffasiynol ac mae llawer o ferched yn meiddio mwynhau tatŵs rhywiol ar eu croen. Ydych chi eisiau syniadau?

Gwnewch eich persawr eich hun

Creu eich persawr eich hun gyda chynhwysion naturiol, fel hyn byddwch chi'n gwneud eich persawr yn unigryw ac yn llawer llai niweidiol i'ch croen.

Casglwyd am y diwrnod

Sut i wneud bwâu hawdd am y dydd

Peidiwch â cholli'r syniadau ar sut i wneud bwâu yr ydym yn eu dangos i chi. Steiliau gwallt cyflym, hawdd a modern i synnu ar eich holl apwyntiadau yn ystod y dydd.

Ponytail uchel

Moch bach clymog, steil gwallt yr haf

Mae pigtails wedi'u clymu yn un o'r amrywiadau ffasiwn gwych ar gyfer y steil gwallt clasurol hwn. Ponytails uchel, isel neu ochr ... darganfyddwch pa un yw eich un chi!.

Ryseitiau ar gyfer pennau wedi'u hollti

Triciau cartref i wella pennau sych

Mae angen dos da o feddyginiaethau cartref ar bennau sych i ychwanegu'r hydradiad sydd ganddyn nhw. Ydych chi eisiau gwybod y symlaf a'r cyflymaf?

Syniadau casglu

Basiau syml i wneud eich hun

Darganfyddwch y detholiad hwn o ddiweddariadau isel sydd â symlrwydd fel y gallwch eu gwneud eich hun gartref ac mewn ychydig funudau yn unig. Copïwch nhw i gyd!

gofalu am y llifyn porffor

Sut i ofalu am wallt lliw porffor

Os oes gennych wallt neu borffor wedi'i liwio â gwallt, peidiwch â cholli'r awgrymiadau hyn i wneud i'r lliw anhygoel hwnnw bara'n hirach.

Cannydd mwstas

Sut i gymhwyso'r cannydd?

Mae cannu gwallt corff yn hawdd iawn gyda channydd wedi'i ddylunio'n arbennig i guddio blew mewn rhai rhannau o'ch corff, a ydych chi'n gwybod sut?

Beth yw Clarins Boosters?

Maent wedi dod i farchnad Sbaen i aros. Ychydig sy'n hysbys amdanynt, nid hufenau penodol ydyn nhw, ond cynhyrchion sydd wedi'u cynllunio ...

Braids mewn gwallt byr

10 syniad braid ar gyfer gwallt byr

Ydych chi'n chwilio am syniadau o steiliau gwallt gyda blethi ar gyfer gwallt byr? Darganfyddwch yma gyfres o ddeg syniad o'r rhai mwyaf syml, gwreiddiol a modern.

Steiliau gwallt ieuenctid

4 steil gwallt hawdd eu casglu

Mae'r steiliau gwallt lled-gasglwyd yn berffaith i'w gwisgo yn ystod y dydd ac yn y nos. Peidiwch â cholli'r syniadau steiliau gwallt syml a modern hyn

Triciau i edrych yn deneuach

Darganfyddwch sut i edrych yn deneuach trwy wisgo'n strategol, gallwch greu effaith optegol silwét fain gyda chyfrannau mwy cytûn.

6 awgrym ar gyfer corff iach a heini

Gyda thywydd da rydyn ni am ddod yn ôl yn unol, ac ar gyfer hyn mae'n rhaid i ni wneud chwaraeon, bwyta prydau cytbwys a derbyn ychydig o help gan gynhyrchion fel Alli.

I chwilio am eich balans

Mae yna adegau pan fydd angen cyffyrddiad o gydbwysedd a thawelwch yn ein bywyd i wynebu ein beunyddiol. Peidiwch â…

Sut i gael perm gartref

Os ydych chi am wneud y perm gartref, rydyn ni'n dangos i chi sut i wneud hynny yn y canllaw cam wrth gam syml hwn. Datrysiad delfrydol i roi cyfaint i'ch gwallt.

Triniaethau naturiol i wallt dyfu'n gyflymach

Os ydych chi'n tyfu'ch gwallt yn hir ac mae'n ymddangos nad oes unrhyw beth yn tyfu, rhowch gynnig ar y triniaethau naturiol hyn o siampŵau a masgiau. Fe welwch pa mor gyflym y mae'n tyfu!

Gwallt coch syth byr

Ryseitiau cartref i gael gwallt syth

Ydych chi eisiau cael gwallt syth?, Yna peidiwch â cholli'r ryseitiau cartref rydyn ni'n eu cynnig heddiw. Darganfyddwch y canlyniadau gwych maen nhw'n eu gadael ni

Aeliau eithaf

Gofalu am aeliau hardd

Mae aeliau hardd yn diffinio'r edrychiad yn fawr, a dyna pam mae'n rhaid i chi wybod sut i ofalu amdanynt. Sylwch ar yr holl driciau ar gyfer aeliau perffaith.

Steiliau gwallt i guddio'r trwyn

Os oes gennych drwyn sy'n sefyll allan yn fwy nag yr hoffech chi, peidiwch â phoeni, rydyn ni'n cynnig rhai steiliau gwallt a fydd yn eich helpu heb fynd o dan y gyllell.

Gwallt cochlyd gyda henna

Lliwio'ch gwallt gyda henna

Os ydych chi'n assiduous i liwio'ch gwallt, siawns nad ydych chi wedi sylwi ar ganlyniadau defnyddio cemegolion ar eich gwallt yn gyson. Sychder,…

Gwallt naturiol ac iach

Ryseitiau moron ar gyfer gwallt iach

Ydych chi eisiau darganfod popeth y gall moron ei wneud i'ch gwallt? Yna peidiwch â cholli'r ryseitiau hyn gyda moron a byddwch yn gweld y canlyniadau gwych 

Braids bocsiwr

Maen nhw'n gwisgo'r 'blethi bocsiwr'

Braids bocsiwr yw'r braids ffasiynol newydd. Darganfyddwch y steil gwallt gwreiddiol hwn i'w wisgo ar unrhyw achlysur sydd eisoes yn duedd ymhlith enwogion.

Awgrymiadau harddwch rhyfeddol

Rwyt ti'n iawn! Fe wnaethoch chi ein cael ni, mae'n rhaid i ni gyfaddef: Rydyn ni bob amser yn chwilio am driciau harddwch annisgwyl nad ydyn nhw ...

Sut i liwio'ch hun gartref?

Y rhan fwyaf o'r amser rydyn ni ar frys a go brin bod gennym ni ddigon o amser i ganiatáu i'n hunain fynd i salon ...

Cyfrinachau harddwch ein enwog

P'un a ydych chi'n dechrau gofalu amdanoch chi'ch hun neu os ydych chi eisoes wedi bod gyda'ch arferion beunyddiol ers cryn amser, mae'r ddau ...

Gwallt hir wedi'i liwio

Masgiau cartref i ofalu am wallt lliw

Os oes gennych wallt lliw ac rydych chi am iddo gael y meddalwch a'r hydradiad hwnnw sydd ei angen arno bob amser, yna peidiwch â cholli'r masgiau cartref hyn.

Cwrdd â'r arddull pin up

Ydych chi'n gwybod beth yw pin? Gwybod ei holl allweddi a dod â'ch ochr fwyaf synhwyrol allan gyda'r arddull fenywaidd hon. Byddwch wrth eich bodd.

Colur i wisgo minlliw ffantasi

Os ydych chi am archwilio y tu hwnt i'r pinciau a'r cochion, ewch am y lipsticks ffantasi hyn mewn glas, du, gwyrdd a phorffor. Rydyn ni'n eich dysgu sut i'w gwisgo.

Chwythu yn y cartref

Sut i wneud trap chwain allan o lamp

Os oes gennych chwain gartref, mae'n bryd cael gwared arnyn nhw. Dim ond lamp bwrdd fydd ei angen arnoch chi a fawr ddim arall. Ydych chi eisiau darganfod sut?

arferion harddwch

3 arfer i fod yn harddach

Mae yna rai arferion y mae'n rhaid eu hystyried er mwyn bod yn harddach, adnabod y tri hyn ac fe welwch y gwahaniaeth.

Mwgwd gwallt yn y nos

Masgiau gwallt nos cartref

Dysgwch sut i wneud masgiau gwallt cartref, y mae'n rhaid i chi eu gwisgo dros nos i gael y canlyniadau gorau.

Cael aeliau perffaith

Ein aeliau yw ffrâm ein hwyneb, darganfyddwch pa rai sy'n berffaith i chi yn ôl siâp eich wyneb a sut i'w cael. Byddwch chi'n hardd.

Sut i gribo'ch gwallt i guddio'ch bangiau

Os ydych chi'n gadael eich bangiau'n hir neu wedi ei dorri'n wael, peidiwch â phoeni, byddwn yn dangos i chi sut i'w steilio fel eich bod chi'n edrych yn wych wrth iddo dyfu.

Colur pedwar cyfnod

Dare gyda cholur wedi'i ysbrydoli gan yr 20au, 50au, 60au neu'r 80au ac ni fyddwch yn gadael unrhyw un yn ddifater, bydd pawb yn cael eu swyno.

Mae'r OCU yn dadansoddi colur

Fel rydych chi'n siŵr eich bod chi'n gwybod eisoes, yr OCU yw'r Sefydliad Defnyddwyr a Defnyddwyr sy'n darparu gwasanaeth i ni ...

Steiliau gwallt i guddio'r clustiau

Os oes gennych glustiau mawr neu bwff ac nad ydych am eu dangos, peidiwch â phoeni! Rydyn ni'n eich dysgu sut i gribo'ch gwallt fel nad yw'n amlwg a'ch bod chi'n brydferth.