Canlyniadau diet anghytbwys

Deiet anghytbwys

Mae diet cytbwys yn seiliedig ar ddewis rhai grwpiau bwyd sylfaenol i ddarparu rhai mathau o faetholion a symiau digonol i'r corff fel bod maeth da ac y gallwch gael digon o egni bob dydd. Felly, mae'r rhan fwyaf o weithwyr meddygol proffesiynol yn argymell bwyta o leiaf bedwar dogn o ffrwythau y dydd, pedwar dogn o lysiau, a chwe dogn o rawn cyflawn. Dylai hefyd fod cig neu bysgod, cynhyrchion llaeth braster isel, llaeth, caws neu iogwrt.

Mae yna rai mathau o fwyd sy'n cyfrannu at les ein hiechyd corfforol a meddyliol. Gall yr anghydbwysedd maethol effeithio ar ein corff mewn gwahanol ffyrdd a chynhyrchu rhai anhwylderau yn ein hiechyd a allai ddod yn ddifrifol a hyd yn oed achosi afiechydon. Bydd cael hyn yn glir iawn yn eich helpu i beidio â dioddef y risgiau a ddaw yn sgil diet gwael a bod yn ymwybodol o bwysigrwydd cynnal diet cytbwys.

System imiwnedd

Menyw yn cynllunio ei diet

Gall diffyg rhai sylweddau sy'n faethlon a sylfaenol achosi afiechydon a phroblemau corfforol, fel diet sy'n isel mewn haearn, sy'n achosi anemia. Gall anghydbwysedd mwynau arwain at broblemau fel blinder cronig neu boenau cyhyrau, ymhlith pethau eraill.

Os ydych chi am gael system imiwnedd gref, bydd angen i chi fwyta bwydydd iach sy'n llawn fitaminau a maetholion.. Fel hyn bydd eich system imiwnedd yn gryfach a byddwch yn llai tebygol o fynd yn sâl, fel hyn byddwch yn cadw'r ffliw yn y bae!

Gordewdra a dros bwysau

Mae ennill pwysau yn un o ganlyniadau mwyaf gweladwy diet gwael, ond mae ei ddifrifoldeb nid yn unig yn mynd o fod yn fater esthetig, ond gall gordewdra hefyd arwain at broblemau eraill fel mwy o golesterol, cronni brasterau yn y rhydwelïau, problemau cardiofasgwlaidd, diabetes neu bwysedd gwaed uwch.

Os na allwch gydbwyso'ch cymeriant calorïau â'ch lefel o weithgaredd corfforol, yna byddwch yn magu pwysau.. Pan fydd magu pwysau yn arwain at ormod o fraster yn y corff, yna byddwch chi'n cynyddu mynegai màs eich corff a gallwch fynd yn ordew. Mae bwyta amrywiaeth eang o fwydydd sy'n llawn maetholion yn gyfuniad perffaith i reoli'r calorïau sy'n cael eu llyncu a hefyd i gynnal gweithgaredd corfforol rheolaidd ... fel hyn byddwch chi'n osgoi bod dros bwysau neu'n ordew.

Insomnia a phroblemau cymeriad

Bwyd afiach

O ganlyniad i ddeiet gwael, gellir profi anhunedd neu broblemau cysgu bas. Mae hyn oherwydd gormod o brydau bwyd yn y nos ac o ganlyniad i ddiffyg traul. Mae diffyg maetholion yn ei dro yn addasu ymddygiad a chymeriad y rhai sy'n dioddef o broblemau iselder ac anhunedd. Mae diet gwael ynghyd â diffyg gorffwys yn goctel marwol sy'n arwain at broblemau iechyd difrifol (meddyliol hefyd).

Cyfog a blinder

Mae diet anghytbwys ac afiach yn achosi gostyngiad mewn calorïau, felly gall peidio â bwyta bwydydd solet yn ddyddiol gael sgîl-effeithiau diangen. Mae pendro, cyfog, a blinder ynghyd â chur pen yn ganlyniadau bwyta afiach. Byddwch chi'n meddwl eich bod chi'n sâl ond yr hyn sy'n digwydd yw eich bod chi'n cael eich bwydo'n wael.

Colli màs cyhyrau

Os ydych chi'n dilyn diet nad yw'n cynnwys digon o brotein, efallai y byddwch chi'n colli màs cyhyrau. Mae angen proteinau ar y corff i adeiladu ac atgyweirio meinweoedd i ddilyn cyfres o brosesau. Os na fyddwch chi'n bwyta digon o brotein, bydd eich corff yn bwyta ei fàs cyhyrau ei hun.

Diabetes

Pizza

Mae risg bosibl o ddeiet anghytbwys a hynny yw diabetes math 2, yn enwedig pan fydd y diet hwnnw'n arwain at ormod o ennill pwysau. Mae risg y clefyd yn gysylltiedig â gordewdra oherwydd po fwyaf o fraster sydd gennych, y mwyaf tebygol ydych chi o ddatblygu diabetes math 2. Gall bwyta diet iach ac ymarfer corff yn rheolaidd leihau eich risg o ddiabetes math 2.

Problemau cardiofasgwlaidd

Mae problemau cardiofasgwlaidd yn gymhlethdodau iechyd difrifol ar ddeiet anghytbwys. Gall dietau sy'n cynnwys llawer o fraster, colesterol a siwgr ond sy'n isel mewn ffrwythau, llysiau a grawn cyflawn gynyddu eich risg o bwysedd gwaed uchel, colesterol yn y gwaed, a chlefyd coronaidd y galon ac atherosglerosis (culhau'r rhydwelïau).

Bydd hyn i gyd yn cynyddu eich risg o drawiad ar y galon neu strôc. Yn yr un modd â gordewdra, gall bwyta llawer o ffrwythau a llysiau, grawn cyflawn, a symiau cymedrol o fwydydd iach helpu i atal a thrin llawer o broblemau cardiofasgwlaidd.

Osteoarthritis

Gall diet anghytbwys gynyddu eich risg o osteoarthritis. Mae'n glefyd dirywiol yr uniadau. Yn yr un modd â diabetes, mae'r afiechyd hwn yn gysylltiedig yn gyffredinol â gormod o bwysau. Pan fydd person dros ei bwysau neu'n ordew, bydd yn rhoi mwy o straen ar ei gymalau nag y gall ei gorff ei gael, gan beri i gartilag wisgo allan ddydd ar ôl dydd.. Gall cynnal pwysau iach helpu i atal hyn rhag digwydd.

Yr anfodlonrwydd

Gall peidio â bwyta diet cytbwys arwain at ddiffyg maeth. Os nad yw'r diet rydych chi'n ei fwyta yn darparu'r holl faetholion sydd eu hangen ar eich corff i weithredu'n optimaidd, efallai y byddwch chi'n dioddef o ddiffyg maeth. Gall diffyg maeth ddigwydd hyd yn oed os ydych chi'n ddiffygiol mewn un maetholyn yn eich diet yn unig. Am y rheswm hwn, mae'n well bwyta amrywiaeth dda o fwydydd fel ffrwythau, llysiau, codlysiau, grawn cyflawn, cnau, hadau, cynhyrchion llaeth braster isel, cigoedd heb fraster, pysgod, ac ati.

Er mwyn osgoi diet anghytbwys, mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol o'r hyn rydych chi'n ei fwyta a hefyd yr hyn nad ydych chi'n ei fwyta. Ar ôl ichi ddod yn ymwybodol o'r bwydydd y dylech eu bwyta yn eich diet, byddwch yn sylweddoli y byddwch chi'n teimlo'n well y tu mewn a'r tu allan gyda diet iach. Yn yr ystyr hwn, mae angen rhoi bwydydd sy'n cael eu prosesu neu sydd â gormod o siwgr o'r neilltu yn rheolaidd i allu cael diet da a chytbwys.

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.